MENÜ

Ağustos

Tarla Ziraati

Tarla Ziraati
 • Anız bozumu devam eder. Bazı yerlerde sonbahar ekimi için, bazı yerlerde de ikinci mahsul için toprak işlemesi yapılır.
 • İkinci mahsullerle Sonbahar ekimleri yapılır.
 • Sulama, çapalama ve diğer bakım işleri devam eder.
 • Her türlü hastalık ve zararlılar ile savaş devam eder. Ambarlarda da zararlılarla mücadele edilir.
 • Hububat ve diğer tarla bitkileri hasadı devam eder. Harman işleri yürütülür. Ürünler ambarlanır ve ambalajlanır. Ürünlerin, pazara sevkiyatları gerçekleştirilir. Ambarlarda ürünler tekniğine uygun şekilde saklanır.

Meyvecilik

Meyvecilik
 • Sonbahar için dikim yapılacak olan bahçelerde toprak hazırlanır.
 • Dikim yapılmaz.
 • Meyve bahçesi ve fidanlıklarda sulama, çapa, filiz ve kök piçleri temizliği için işler yürütülür. Durgun göz aşısı devam eder. Gübre şerbeti verilir.
 • Her türlü meyve hastalık ve zararlılarına karşı mücadele yapılır.
 • Hasat işleri devam eder. Meyveler ambalajlanıp azara sevk edilir veya kurutulur, konserve yapılır, suları çıkarılır ve çeşitli şekillerde değerlendirilerek saklanır.

Sebzecilik

Sebzecilik
 • Son turfanda sebzeler için yer hazırlığı yapılır.
 • Son turfanda sebze tohumları ekilir, fideleri dikilir.
 • Sebze bahçelerinde çapa, sulama, uç alma, koltuk alma gibi bakım işleri yürütülür.
 • Her türlü sebzelerin, hastalık ve zararlılarına karşı mücadele tekniğine uygun yöntemlerle yapılır.
 • Hasat işleri bu ay boyunca devam eder. Sebzeler uygun şekilde ambalajlanarak pazara sevk edilir. Bazıları kurutulur ya da salça, turşu, konserve, reçel yapılarak değerlendirilir.

Bağcılık

Bağcılık

 • Bağlarda uç alma, yaprak toplama, sulama gibi bakım işleri yapılır.
 • Her türlü bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
 • Hasat, pazarlama ve değerlendirme işleri devam eder.

Hayvancılık

Hayvancılık
 • Hayvanlar meralarda yeteri kadar yem bulamayacakları için takviye yemler verilir. Koyunlarda kırkıma işleri devam eder. Ahır besisi yapılan yerlerde hayvanlara bolca yeşil yem verilmelidir.
 • Küçük baş ve büyaük baş hayvanlar çiftleştirilir.
 • Yem bitkilerinin ve çayırların hasadı, kurutulması, balyalanması ve depolanmasına devam edilir.
 • Çeşitli hayvan hastalık ve zararlılarına karşı mücadele edilir.

Tavukçuluk

Tavukçuluk
 • Kümes temizliği ve dezenfeksiyonu devam eder. Duvarlar kireçle badanalanır.
 • Tavuklar ve piliçler çeşitli yemlerle beslenir. Yeşil yem verilmesine adevam edilir. Tavuklar anızlara, yoncalıklara ve çayırlara salıverilir.
 • Her türlü tavuk hastalık ve zararlılarına karşı savaş devam eder.

Arıcılık

Arıcılık
 • Kovan temizliği devam eder. Dolu çerçeveler çıkarılır, yerlerine boşlar konur. Kovanlar bol çiçekli, florası zengin yerlere nakledilir. Bu işlem gece, kovanı sarsmadan yapılmalıdır.
 • Arılarda görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir
 • Bal hasadı devam eder.

E-Katalog

Güncel ürün kataloğumuz için lütfen aşağıdaki butona tıklayınız.

İndir

Tarifler

Anadolu’nun tahıl ve tohum mirasını sanata dönüştüren en değerli tarifleri incelemek için tıklayınız.

Tariflere Git
Sıkça
Sorulan
Sorular
Detaya Git