MENÜ

Ekim

Tarla Ziraati

Tarla Ziraati
 • Her türlü güzlük ve bahar ekimleri için toprak sürülür ve ekime hazırlanır. Sürümle birlikte toprakta geç erime yapan gübreler ile çiftlik gübreleri verilebilir. İkileme ve üçlemeler devam eder.
 • Güzlük hububat ekimi başlar ve ay boyunca devam eder.
 • Yeni ekilen hububatta ve diğer bitkilerde sulama, son çapalar ve bakım işleri devam eder.
 • Ekilecek tohumlarda ilaçlama ve genel mücadele yapılır.
 • Çeşitli endüstri bitkileri, baklagiller bostan ve hububatın hasadına devam edilir. Ambarlama ve değerlendirme işleri devam eder. Tütünlerde son yaprak kırması yapılır.

Meyvecilik

Meyvecilik
 • Güzlük dikimler için çukur açma işleri yapılır.
 • Fidanların sökümü, katlanmaları ve bazı bölgelerde de dikimleri yapılır. Dikimle birlikte gübreleme de yapılmalıdır.
 • Bazı bölgelerde durgun göz aşıları bu ayın ilk haftasında devam edebilir. Sulama durdurulur.
 • Gelecek yıl faaliyete geçecek olan haşerelerin yumurta ve krizalitlerini yok etmek amacıyla gerekli mücadele yapılır.
 • Bazı yerlerde meyveler için yapılacak son hasat işlemi devam eder. Meyveler ambalajlanıp muhafaza edilir ve çeşitli şekilde değerlendirilir. Turfanda turunçgillerin ve zeytinin hasadı başlar.

Sebzecilik

Sebzecilik
 • Seralarda ekilecek topraklar hazırlanır.
 • Bazı bölgelerde gelecek yıl turfanda olacak sebzeler için tohum ekimi işlemi yapılır.
 • Bazı bölgelerde sonbahar turfandası sebzelerin sulama, çapalama ve bakımları devam eder
 • Sonbahar turfandası sebzelerde görülecek hastalık ve zararlılarla mücadele yapılır.
 • Çeşitli sebzelerin hasadı, ambalajı, pazara sevki ve değerlendirilmeleri yapılır.

Bağcılık

Bağcılık
 • Bağlarda toprak işlemesi ve bakım işleri durmuştur.
 • Kışı yaprak altlarında ve kovuklarda geçirecek böceklere karşı önlem alınır. Böcek yumurtalarına karşı mücadele devam eder.
 • Üzüm hasadı ay ortalarına kadar gerçekleşir. Üzümlerin kurutulması, pekmez haline getirilmesi, sirke ve şıra şeklinde değerlendirilmesi devam eder.

Hayvancılık

Hayvancılık
 • Havalandırma, temizlik, dezenfeksiyon ve badanalama ahırlarda devam eder. Onarım işleri yapılır.
 • Hayvanların yemlemelerine çeşitli yemler üzerinden devam edilir. Ve yeşil yemlerin sağmal ineklere verilmesine çalışılır.
 • Mümkün olan bazı meralarda otlatma devam eder. Bazı yerlerde yem bitkileri hasadı yapılır. Silaj işleri yürütülür.
 • Hayvan hastalıklarına karşı koruyucu tedbirler alınır, mücadele devam eder.

Tavukçuluk

Tavukçuluk
 • Kümeslerde temizlik, badanalama ve dezenfeksiyon işleri sürdürülür.
 • Tavuklara çeşitli besleyici yemler verilir. Tavuklar bazı yerlerde anız ve yeşilliklere salınır.
 • Çeşitli tavuk hastalıklarına karşı mücadele devam eder.

Arıcılık

Arıcılık
 • Kovanlar soğuk bölgelerde kışlık yerlerine nakledilir. Kış dinlenmesine bırakılmadan temizlenir, içindeki yabancı maddeler atılır.
 • Arılarda görülebilecek hastalıklara karşı mücadele yapılır.
 • Bal için hasat bu ay biter.  Elde edilen ballar ambalajlanarak piyasaya sevk edilir.

E-Katalog

Güncel ürün kataloğumuz için lütfen aşağıdaki butona tıklayınız.

İndir

Tarifler

Anadolu’nun tahıl ve tohum mirasını sanata dönüştüren en değerli tarifleri incelemek için tıklayınız.

Tariflere Git
Sıkça
Sorulan
Sorular
Detaya Git